Ενεργειακή αποδοτικότητα Energy Efficiency

Στη Lamda Hellix πιστεύουμε πως η αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα προς τη βιωσιμότητα των υποδομών και των λειτουργικών μονάδων μιας επιχείρησης. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τόσο σχεδιαστικές όσο και λειτουργικές πρωτοβουλίες.

Περιβαλλοντικές Πρακτικές Environment Practices

Η Lamda Hellix έχει βραβευτεί επανειλημμένως για την περιβαλλοντική της πολιτική. Επιδιώκουμε ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές τόσο στις καθημερινές μας λειτουργίες όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Ως ενεργά μέλη του EU Code of Conduct, συλλέγουμε και αναλύουμε δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στα data center μας από το 2009. Η διαδικασία μέτρησης περιλαμβάνει δεδομένα από ένα εκτεταμένο δίκτυο επίβλεψης και παρακολούθησης υποδομών. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων μας βοηθούν να δημιουργήσουμε KPI και να απεικονίσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, ώστε να καθορίσουμε τους λόγους υψηλής κατανάλωσης και να εφαρμόσουμε κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές.
Έχουμε δεσμευτεί να λαμβάνουμε διαρκώς μέριμνα για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων είτε πρόκειται από λειτουργίες κατανάλωσης ενέργειας ή για τη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος.

Διακρίσεις Green Excellence

Η δέσμευσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος έχει αναγνωριστεί από εγχώριους και διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς:

Energy_Mastering_Awards_GOLD.png

Energy Mastering Awards - Κατηγορία: Εnergy Efficiency Improvement: Βελτιώνοντας την Ενεργειακή Απόδοση των Data Centers

Environment 9

Bravo Sustainability Award: Κατηγορία Bravo Market: Athens Data Center Campus – Παγκόσμια Πρωτοπορία στην Πράσινη Τεχνολογία

Environment 10

DCD Awards: Best Modular Deployment Award in EMEA

Environment 8

Βραβείο Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιριακών και Επιχειρησιακών Υποδομών

Environment 1

Βραβείο Responsible Business για «Πράσινες» Πρωτοβουλίες

Environment 2

Βραβείο Green Synergies – σε συνεργασία με τη Schneider Electric

Sustainable Greece 2020 Sustainable Greece

Sustainable Greece Logo

Οι βιώσιμες και περιβαλλοντικές πρακτικές που έχει υλοποιήσει η Lamda Hellix στα data center της, έχουν καταφέρει να αναγνωριστούν διεθνώς και με βάση τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης. Το Athens Data Center Campus περιλαμβάνει δύο από τα πλέον σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον data centers στο κόσμο, πιστοποιημένα με το πρότυπο LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Το LEED αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης «πράσινων» κτηρίων και αναπτύχθηκε από το U.S. Green Building Council. Οι πιστοποιήσεις LEED επιβεβαιώνουν την σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων με την εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά ενός κτιρίου. Το Athens-1 data center, είναι το πρώτο data center παγκοσμίως που έχει λάβει την πιστοποίηση κατά LEED v4 Gold για την «πράσινη» λειτουργία του ενώ το Athens-2, το νέο καινοτόμο data center μας, είναι το μοναδικό colocation data center στον κόσμο που έχει αποκτήσει την πιστοποίηση LEED v4 Gold για την σχεδίαση και κατασκευή του.

Athens-1: Πιστοποιητικό LEED v4 Gold O+M:DC

Athens-2: Πιστοποιητικό LEED v4 Gold BD+C:DC

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, που ξεκίνησε από το Ίδρυμα QualityNet σε συνεργασία με κορυφαίους Επιχειρηματικούς Συνδέσμους της Ελλάδας, στοχεύει να αυξήσει την ενημέρωση μεταξύ της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα, σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Ευθύνης.

Το Athens-2, το ενεργειακά αποδοτικό και καινοτόμο data center μας, διακρίθηκε από το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας του Sustainable Greece 2020 ως πρακτική που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, το ηθικό επιχειρείν και την κοινωνική υπευθυνότητα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ