1. Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

  2. Όροι & Κανονισμοί Λειτουργίας Κτιρίου 

  3. Όροι Χρήσης Επιχειρησιακής Συνέχειας​​

  4. Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Συστέγασης

  5. Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Διαδικτύου

  6. Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Πολιτική

  7. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω CCTV

  8. Global Privacy Notice

  9. California Resident Privacy Rights