banner_espa
Lamda Hellix is rebranding to
amea

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η υψηλή διαθεσιμότητα και η λειτουργική απόδοση ξεκινούν με τον σωστό σχεδιασμό του data center.

Οι υπηρεσίες Audit αναγνωρίζουν την “Αχίλλειο πτέρνα” του data center σας και προτείνουμε επεμβατικές ενέργειες για την εξάλειψη του κινδύνου ενός downtime.

Η πιστοποίηση Tier αναγνωρίζει ότι το data center σας είναι προστατευμένο σε περίπτωση ενός downtime. Θα σας παρέχουμε υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησής σας.


Από τα σχεδιασμό έως και την υλοποίηση, διασφαλίζουμε ότι η ανάπτυξη του data center σας δεν θα είναι ποτέ σε «αχαρτογράφητα νερά».

Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να γίνουν «πράσινες» οι υποδομές σας, μία πιστοποίηση LEED. Η ολιστική μας προσέγγιση εγγυάται ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον data center.

Audit

Ένα σταθερό, αξιόπιστο data center είναι στρατηγικό πλεονέκτημα για την επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης. Κατανοώντας τις δυνατότητες του data center σας, όχι μόνο εξαλείφετε τον κίνδυνο ενός downtime αλλά επίσης πετυχαίνετε αποτελεσματικό σχεδιασμός και προϋπολογισμός.

Οι Υπηρεσίες Auditing αναγνωρίζουν τις περιοχές εκείνες στη λειτουργία ενός data center που θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν από πλευράς κόστους, λειτουργικότητας και ρίσκου. Εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τα κίνητρα και τους τεχνολογικούς στόχους της επιχείρησής τους. Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί μας διερευνούν και αξιολογούν τις εγκαταστάσεις σας μέσω ελέγχων, αξιολογούν τα σχέδια και μελετούν αρχεία που σχετίζονται με την υποδομή των πελατών μας.

Στο τέλος της διαδικασίας ελέγχου, οι πελάτες μας λαμβάνουν μια ανάλυση που περιγράφει τις ανάγκες και πιθανούς κινδύνους στην υπάρχουσα υποδομή τους και προτεινόμενες ενέργειες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικό σχεδιασμό.

Η διαδικασία ελέγχου που καταρτίζουμε εμπεριέχει τα παρακάτω βασικά σημεία:

 • Προφίλ Ενεργειακής Απόδοσης
 • Αξιολόγηση Ισχύς και Ψύξης
 • Ανάλυση Computational Fluid Dynamics (CFD)
 • Ανάλυση Φυσικής Ασφάλειας
 • Ανάλυση Κρίσιμων Υποδομών

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τελικές αναλύσεις ελέγχου εμπεριέχουν συστάσεις που είναι σχετικές με τις σημερινές απαιτήσεις των πελατών μας και να επιτρέπουν μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Tier Certifications

Το σύστημα Tier του Uptime Institute είναι μια αξιόπιστη διαδικασία που διασφαλίζει ότι όλα τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά μέρη ενός data center ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ανθεκτικότητας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Στη Lamda Hellix αντιλαμβανόμαστε πλήρως το σύστημα Tier και διαθέτουμε την τεχνογνωσία για να καθορίσουμε τα στοιχεία της πιστοποίησης που σχετίζονται με τον πελάτη.

Σε συνεργασία με το Uptime Institute Professional Services, υλοποιούμε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Επαλήθευση της τοπολογίας της υποδομής βάσει των απαιτήσεων της επιθυμητής πιστοποίησης Tier.
 • Προετοιμασία μιας συνοπτικής έκθεσης που αναγνωρίζει πιθανούς σχεδιαστικούς κινδύνους και προτείνει διορθωτικές ενέργειες απαραίτητες για την απόκτηση της Tier πιστοποίησης που επιθυμεί ο πελάτης.
 • Επιβεβαίωση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών και των προτεινόμενων σχεδιαστικών τροποποιήσεων με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων της πιστοποίησης Tier.

Οι εξαιρετικά έμπειροι μηχανικοί μας έχουν υποστηρίξει με επιτυχία, πληθώρα μεγάλων οργανισμών καθ’ όλη τη διάρκεια της απαιτητικής διαδικασίας πιστοποίησής τους στα επίπεδα Tier III και Tier IV από το Uptime Institute.

Κατά τη διάρκεια κάθε βήματος στη διαδικασία πιστοποίησης, αναπτύσσουμε μια ολιστική προσέγγιση για τον εντοπισμό των σχετικών στοιχείων από το σύστημα Tier που είναι κατάλληλα για τον εκάστοτε πελάτη, μακριά από τη λογική ‘one-size-fit-all’ λύσεων.

LEED Certifications

Το πρότυπο LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης «πράσινων» κτηρίων που αναπτύχθηκε από το U.S. Green Building Council. Επιβεβαιώνει την σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων με εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου.

Η Lamda Hellix είναι πρωτοπόρος στη μέριμνα για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών LEED σε όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς το Athens-1 data center, είναι το πρώτο data center παγκοσμίως που έχει λάβει την πιστοποίηση κατά LEED v4 Gold για την «πράσινη» λειτουργία του ενώ το Athens-2, το νέο καινοτόμο data center μας, είναι το μοναδικό colocation data center στον κόσμο που έχει αποκτήσει την πιστοποίηση LEED v4 Gold για την σχεδίαση και κατασκευή του.

Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί μας διαθέτουν αυξημένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον data centers και βρίσκονται στο πλευρό σας όχι μόνο για να σας υποστηρίξουν και την διάρκεια των περίπλοκων βημάτων για την πιστοποίηση LEED αλλά και για να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ένα υψηλά αποδοτικό και «πράσινο» data center.

Conceptual and Technical Design

Το σημείο αφετηρίας για τη δημιουργία ενός data center είναι ο σχεδιασμός του. Τα σχέδια ενσωματώνουν προδιαγραφές υψηλού επιπέδου, 3D σχεδιασμό, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια και μελέτη σκοπιμότητας.

Τα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρώιμο στάδιο του data center project ως μέρος του επιχειρηματικού πλάνου, μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού ή μιας επενδυτικής πρότασης. Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί μας συνεργάζονται στενά με τους πελάτες μας ώστε να προετοιμαστεί το πλάνο σχεδιασμού που θα χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει σε ανάπτυξη του data center.


Το πλάνο σχεδιασμού καλύπτει όλα τα στάδια πριν από την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών και των σχεδιαγραμμάτων (δομικές μεταλλικές κατασκευές, σωληνώσεις, καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων), συστήματα πυροπροστασίας και ασφαλείας, θέσεις εξοπλισμού, σύνθετα αρθρωτά χωρίσματα και άλλα βασικά στοιχεία των εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, παρατίθενται λεπτομερής προϋπολογισμός, ακριβή χρονοδιαγράμματα με ανάπτυξη ορόσημων καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια και ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές λεπτομέρειες της υποδομής.

Testing and Commissioning

Ακολουθώντας την ολοκλήρωση του data center, είναι απαραίτητος ο λεπτομερής έλεγχος και δοκιμασία της υποδομής υπό συνθήκες φορτίου, για επιβεβαίωση επίτευξης των στόχων υπό τους όρους της ανθεκτικότητας, αποδοτικότητας και λειτουργικότητας.

Οι υπηρεσίες Testing and Commissioning επαληθεύουν ότι κάθε μέρος είναι αξιόπιστο ως προς τη λειτουργία του και έχει ρυθμιστεί για μέγιστη απόδοση.

Κατά την έναρξη του ελέγχου και των δοκιμών, η έμπειρη ομάδα των Συμβούλων Μηχανικών της Lamda Hellix ελέγχει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και το δομικό σχεδιασμό προκειμένου να παράγουν και να υποβάλλουν την προτεινόμενη διαδικασία ελέγχου. Με την εξουσιοδότηση του πελάτη, προχωρούν στον έλεγχο και τη δοκιμασία του εξοπλισμού που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αυξημένα επίπεδα απόδοσης.

Οι υπηρεσίες Testing and Commissioning της Lamda Hellix περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές ενέργειες:

 • Εργοστασιακές δοκιμές (Factory acceptance tests)
 • Επιβεβαίωση εξοπλισμού στο πεδίο (Field component verification)
 • Επιβεβαίωση συνολικής κατασκευής (System construction verification)
 • Δοκιμές αποδοχής (Site acceptance testing)
 • Ολοκληρωμένα συστήματα δοκιμών (Integrated system testing)

Οι υπηρεσίες Testing and Commissioning προσφέρουν σημαντική μείωση στο κόστος λειτουργίας καθώς και στο κόστος φθορών, συντήρησης και απώλειας απόδοσης.

Consulting Services (pdf)