Άνθρωποι

Το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας απαντά στις ανάγκες των σημερινών υπηρεσιών και οικονομίας που βασίζεται στη γνώση. Οι άνθρωποι που κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο εκπαίδευσης αντιπροσωπεύουν το 41% του εθνικού εργατικού δυναμικού και η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη στην εργασιακή παραγωγικότητα. Η Αγγλική γλώσσα είναι ευρέως διαδεδομένη ομιλούμενη γλώσσα μεταξύ των Ελλήνων και χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε καθημερινή βάση.

Τα τελευταία χρόνια η αγορά ενέργειας έχει απελευθερωθεί επιτρέποντας σταθερές αλλά ανταγωνιστικές τιμές από τους προμηθευτές ενέργειας για την είσοδό τους στην αγορά. Στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη πρόοδος καθώς η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σε χρήση 29% ποσοστού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020.

Ισχύς

Δίοδος

Η Ελλάδα είναι γεωπολιτικά στρατηγικά τοποθετημένη ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, αποτελώντας δίοδο απ’ όπου υποθαλάσσια δίκτυα φτάνουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Επιπρόσθετα, υψηλής πυκνότητας χερσαία τηλεπικοινωνιακά δίκτυα συνδέουν την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο.

Η Ελλάδα είναι μια Ευρωπαϊκή χώρα με σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα για περισσότερα από 50 χρόνια. Έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1981 και μέλος της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης το 2002. Μετά την οικονομική κρίση που αντιμετώπισε, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεικτών μέσω της επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων αναπτύσσοντας ένα ελκυστικό επενδυτικό και επιχειρησιακό περιβάλλον με ταυτόχρονη μείωση του κόστους του παραγωγικού τομέα.

Πολιτική

Θέση

Τοποθετημένη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, η Ελλάδα είναι κοντά σε ποικίλες αναδυόμενες αγορές διατηρώντας τα όρια της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζοντας πρόσβαση σε οικονομικά αποδοτικές και σταθερές υποδομές. Με δίκτυα μεταφορών μέσω θαλάσσης, αέρος και ξηράς, η Ελλάδα μπορεί να είναι ιδανικός προορισμός για colocation των υποδομών σας.