Οικολογικό data center στην Ελλάδα. Γίνεται;

Συχνά γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα της επένδυσης στην «πράσινη» επιχειρηματικότητα. Παρόλα αυτά, στη χώρα μας είναι λίγα και δειλά τα βήματα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση με ανασταλτικούς παράγοντες κυρίως την έλλειψη ενημέρωσης αναφορικά με το κόστος της επένδυσης σε οικολογικούς τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των data centers.

Η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο διαθέτοντας τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό άψογα καταρτισμένο στις νέες τεχνολογικές τάσεις. Η LAMDA HELLIX, ως αμιγώς ελληνική εταιρεία, πρωτοπορεί εδώ και χρόνια προωθώντας λύσεις που μειώνουν το κόστος λειτουργίας και το αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον. Τα data centers που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, ιδιόκτητα ή τρίτων, έχουν σχεδιαστεί με μέριμνα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος στο περιβάλλον. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό, συγκεντρώνουμε συνεχώς στοιχεία για την ενεργειακή μας κατανάλωση, τα οποία ελέγχονται και αναλύονται μέσω συγκεκριμένων πρακτικών, όπως αυτές ορίζονται από το Green Grid (TGG metrics). Αυτή η διαδικασία, που έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία μας από το 2006, οδήγησε σε διαρκή μείωση του δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας (PUE) του data center πλέον του 25% - προφανώς μέσα από μια σειρά ενεργειών που ακολουθούν και βασίζονται στις αναλύσεις.

Πρόσφατα, μάλιστα, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε για λογαριασμό του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας), το πρώτο data center στην Ελλάδα που τροφοδοτείται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, τόσο για τη λειτουργία του όσο και για την ψύξη του εξοπλισμού, χρησιμοποιείται το νερό παρακείμενου ποταμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας θα υπερβεί το 70% - κάτι που είναι ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Το νέο data center λειτουργεί εντός μεταλλικών φορητών, προκατασκευασμένων οικίσκων (containerized),  που ειδικά σχεδιάστηκαν από τη LAMDA HELLIX και κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με τη Schneider Electric, ώστε να είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με το φυσικό περιβάλλον. Για την υλοποίηση του έργου έχει επιλεγεί τοποθεσία παρακείμενη στον ποταμό Λούρο και σε κοντινή απόσταση από το τεχνητό φράγμα του υδροηλεκτρικού σταθμού 10.5MW της ΔΕΗ στην περιοχή της Φιλιππιάδας, στην Ήπειρο.

 

«Πράσινα» data centers μακριά από αστικά κέντρα

Αρκετές εταιρείες χρειάζονται ένα ιδιόκτητο data center σε απομακρυσμένο σημείο για διάφορους λόγους, είτε είναι η ύπαρξη πολλαπλών εγκαταστάσεων, είτε η ανάγκη για εφεδρεία. Επιπλέον, η εκρηκτική αύξηση data και οι μεγαλύτερες απαιτήσεις για cloud και internet εφαρμογές κάνουν περισσότερο αναγκαία τη δημιουργία “edge” data centers, στα οποία οι χρήστες θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατό πιο κοντά στην εφαρμογή.

Η ανάγκη αυτή είναι δεδομένο ότι μπορεί να καλυφθεί με επιτυχία εφόσον έχει ληφθεί μέριμνα για τις ιδιαιτερότητες στην κατασκευή αλλά και διαχείριση μιας απομακρυσμένης τεχνολογικής υποδομής.

Η απόσταση, λοιπόν, από τα αστικά κέντρα δεν είναι πρόβλημα. Έχουμε πρόσβαση σε εξοπλισμό και τεχνολογία που επιτρέπουν την υλοποίηση και διαχείριση έργων σε μεγάλη απόσταση. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην παρακολούθηση κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών από απόσταση αφού διαχειριζόμαστε εξ αποστάσεως πάνω από 40 data centers πελατών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την εύρυθμη λειτουργία.

Στην περίπτωση του data center του ΕΔΕΤ στον ποταμό Λούρο, η σχεδίαση έγινε ώστε να διαθέτει πλήρη εφεδρική κάλυψη σε όλα τα ενεργά μέρη της υποδομής ισχύος και ψύξης και επιπλέον αυτοματοποιημένη λειτουργία σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Εκτός από τα συστήματα ασφαλείας, θα παρακολουθούνται από απόσταση όλοι οι χειρισμοί και οι λειτουργίες των κρίσιμων συστημάτων.

 

Η Ελλάδα πρωτοπορεί με data center περιβαλλοντολογικά υπεύθυνα

Πρόσφατα, 6 τεράστιες εταιρείες στο cloud –μεταξύ των οποίων η Facebook και η Apple- δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν 100% ανακυκλώσιμη ενέργεια στα data centers τους και ήδη έχουν αρχίσει να το υλοποιούν. Είναι ενδεικτικό μιας ξεκάθαρης τάσης, που ξεκίνησε από τις δυτικές αγορές και σταδιακά κυριεύει και την Ευρώπη, για πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία και χρήση του data center. Η τάση δημιουργεί ευκαιρίες για τη χώρα, τόσο για επενδύσεις όσο και για εξαγωγή υπηρεσιών.

Αυτή τη στιγμή έχουμε κορυφαία data centers που είναι απολύτως ανταγωνιστικά των αντίστοιχων του εξωτερικού. Γεωγραφικά βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο. Διαθέτουμε άφθονους φυσικούς πόρους, είτε πρόκειται για νερό, είτε για ήλιο ή για αέρα, αλλά και άλλα πλεονεκτήματα, όπως άριστες υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, ποιοτικές υπηρεσίες. Θεωρώ, λοιπόν, πως έχουμε όλα τα στοιχεία για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στις διεθνείς αγορές – όχι μόνο με τον οικολογικό χαρακτήρα, αλλά και με άλλα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά. Η αγορά των data centers μπορεί να είναι πόλος επενδύσεων αναδεικνύοντας τη χώρα μας διεθνώς.

 

του Γιάννη Νούλη, Director of Integration & Consulting Services