Στη Lamda Hellix γνωρίζουμε καλά πως η κοινωνική προσφορά δεν θα έπρεπε να περιορίζεται μόνο για την περίοδο των εορτών. Έχουμε μακρόχρονη παράδοση στην υποστήριξη ΜΚΟ που συμβάλουν στην ευημερία μεταναστών, παιδιών και μονογονεϊκών οικογενειών. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ήρθαμε αντιμέτωποι με την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης στον υπέρτατο βαθμό. Φέτος, επιλέξαμε να στηρίξουμε το έργο της Κιβωτού του Κόσμου και του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά. Είμαστε ευγνώμονες για την πολύτιμη συμβολή τους στην κοινωνική ευημερία και τους παροτρύνουμε να συνεχίσουν τη συνεισφορά τους έχοντας μας αρωγούς των προσπαθειών τους. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!