Τι είναι το GRNOG?

Το GRNOG είναι η «Ελληνική Κοινότητα επαγγελματιών που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παροχή και την λειτουργία των υποδομών, των δικτύων και των υπηρεσιών του ελληνικού Ίντερνετ». Στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου επαγγελματικών με κοινά τεχνικά ενδιαφέροντα, η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των μελών της, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα σε εταιρίες, πρόσωπα και θεσμούς που σχετίζονται με το Ελληνικό διαδικτύο, η διάδοση των ελληνικών και παγκόσμιων εξελίξεων στο διαδίκτυο ως προς αναδυόμενες τεχνολογίες,  βέλτιστες πρακτικές και προτύπα λειτουργίας, και η ανάπτυξη εργαλείων, πολιτικών, πρακτικών και μέσων επικοινωνίας που διευκολύνουν την τόσο την καθημερινή λειτουργία όσο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμός του Ελληνικού διαδικτύου. (www.grnog.gr)

Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, το GRNOG διοργανώνει συνέδρια και συναντήσεις τεχνικού ενδιαφέροντος. Αυτές οι συναντήσεις είναι αρκετά επιτυχημένες προσελκύοντας μεγάλο αριθμό παρισταμένων από αρκετές εταιρίες και διαφορετικούς κλάδους, ενώ έχουν καταφέρει να αναδειχθούν ως «τα events όπου οι άνθρωποι του Ελληνικού Διαδικτύου βρίσκονται και συζητούν τις εξελίξεις».

 

Lamda Hellix και GRNOG

Η Lamda Hellix λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία 16 χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα data center campus της ΝΑ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Είναι ο σημαντικότερος ουδέτερος πάροχος υπηρεσιών data center στην περιοχή προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών βοηθώντας επιχειρήσεις να επιτύχουν λειτουργική βιωσιμότητα και να συνδεθούν με τον ψηφιακό κόσμο πολλαπλασιάζοντας τη δυναμική τους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν Colocation, Cloud, ICT Services, Business Continuity, Data Center Operation, IT Managed Services, Consulting & Integration.

Η Lamda Hellix εναρμονίζεται με τους στόχους του GRNOG συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας αυτή την κοινότητα. Στηρίζουμε ένθερμα την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κοινοτήτων που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων ιδεών και περαιτέρω ανάπτυξης. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μπορεί να κάνει τη διαφορά για τη δημιουργία ενός νέου μέλλοντος στην τεχνολογία και γι’ αυτό επιδιώκουμε ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις καινοτόμες προσεγγίσεις που δημιουργούν γόνιμες συνεργασίες μεταξύ των εμπειρογνωμόνων της τεχνολογίας.

Είναι μέρος του DNA μας να αναζητούμε την αριστεία και την καινοτομία σε οτιδήποτε κάνουμε και γι’ αυτό παροτρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν σε τέτοιες κοινότητες όπου μπορούν να ανταλλάξουν πολύτιμη γνώση με άλλους επαγγελματίες του χώρου. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν στις συναντήσεις που διοργανώνει το GRNOG και να συνεισφέρουν ανελλιπώς στη βάση δεδομένων και τη λίστα επαφών του.