Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο  Digital Business CloudData Centers & Digital Trasformation,  που διοργανώθηκε στις 25 & 26 Φεβρουαρίου από την  εταιρεία SmartPress,  όπου η Lamda Hellix συμμετείχε ως χορηγός. Η παρουσία της εταιρείας ήταν πολλαπλή με τη συμμετοχή διακεκριμένων στελεχών της, κκ. Απόστολος Κάκκος (Chairman & CEO), Αλέξανδρος Μπεχράκης (Chief Commercial & Technology Officer) και Ανδρέας Πολυράκης (Business Development Manager, Interconnections and Ecosystems) που ανέπτυξαν τη μεγάλη σημασία των Data Centres ως πυλώνες ανάπτυξης στηρίζοντας όχι μόνο την ψηφιακή αλλά και το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, όπως απεδείχθη και  στην περίοδο της πανδημίας.  

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών καλύφθηκαν μια σειρά από σημαντικές παραμέτρους του κλάδου. Η εξέλιξη των data centers σε centers of data exchange είναι το επόμενο βήμα για την αποτελεσματική στήριξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης όπου η διασύνδεση και η ασφάλεια των δεδομένων είναι στο προσκήνιο. Η ραγδαία αύξηση των δεδομένων πολλαπλασιάζει τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ δεδομένων, επιχειρήσεων και χρηστών με τρόπο εύκολο, γρήγορο, οικονομικό και ασφαλή. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η ανάγκη ενισχύει τις δυσκολίες διαχείρισης των δεδομένων όλων αυτών των digital communities γι’ αυτό και η έννοια του Data Gravity και της εγγύτητας των δεδομένων έχει τεράστια σημασία για την πρόοδο μιας χώρας. Το PlatformDIGITAL®, η παγκόσμια πλατφόρμα data centre της εταιρείας, παρέχει στους πελάτες ένα αξιόπιστο θεμέλιο και μια αποδεδειγμένη μεθοδολογία λύσεων Pervasive Datacentre Architecture PDx™ για την κλιμάκωση των ψηφιακών επιχειρήσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων του data gravity.

Σ’ αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, τα κέντρα διασύνδεσης όπως το SEECIX powered by DE-CIX, το μόνο διεθνές internet exchange στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις προηγμένες Neutral Multi-tenant Data Centers υποδομές, όπως αυτές της Lamda Hellix, ενισχύουν το προφίλ της χώρας ως πύλη διασύνδεσης 3 ηπείρων. Επιπρόσθετα, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα σε συνδυασμό με την άνθηση των τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και με τις επικείμενες επενδύσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, από πολλούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αναδεικνύει τη δυνατότητα της χώρας να καταστεί το νέο Interconnection Hub της Ευρώπης. Μια δυνατότητα που αποτελεί και όραμα της Lamda Hellix, A Digital Realty Company για το μέλλον των επενδύσεων και της ανάπτυξης στην Ελλάδα.