Δεν είναι καινούργιο να πούμε ότι ζούμε τα αποτελέσματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η έκρηξη των δεδομένων και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών που αντιμετωπίζουν πλέον ένα νέο πρόβλημα: αυτό της αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάλυσης όγκων δεδομένων ρεκόρ. Η εισροή δεδομένων επηρεάζει τις επιχειρήσεις, καθώς ελέγχει την ικανότητα μιας εταιρείας να καινοτομεί και να παρέχει υπηρεσίες που εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα των καταναλωτών. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο τα δομημένα, ποσοτικά δεδομένα, μπορούν να συγκεντρωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσουν θετικά την επιχείρηση. Τι γίνεται όμως με τα μη δομημένα, τα οποία έρχονται σε "ποικιλία σχημάτων και μεγεθών";

Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση και η χρήση δεδομένων βοήθησε τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να προωθήσουν μια πελατοκεντρική προσέγγιση του μετασχηματισμού τους. Όμως, για κάθε επιχείρηση που πρέπει να συμβαδίσει με τον ρυθμό των αλλαγών τα επόμενα χρόνια, είναι ζωτικής σημασίας να διαθέτει μια data-centric υποδομή. Με μια data-centric αρχιτεκτονική, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν την εισροή δεδομένων από διάφορες τοποθεσίες, δίκτυα και χρήστες και να δημιουργήσουν κέντρα ανταλλαγής δεδομένων, για να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις των υποδομών πληροφορικής τους. Με αυτά τα δεδομένα, ας αναλύσουμε τι πραγματικά σημαίνει ο όρος " data-centric αρχιτεκτονική ": "Ο όρος "data-centric" αναφέρεται σε μια αρχιτεκτονική όπου τα δεδομένα αποτελούν το πρωταρχικό και μόνιμο περιουσιακό στοιχείο, ενώ οι εφαρμογές έρχονται και φεύγουν. Στην data-centric αρχιτεκτονική το μοντέλο δεδομένων προηγείται της υλοποίησης οποιασδήποτε εφαρμογής και θα υπάρχει πολύ καιρό μετά την εξαφάνισή της".

Μια data-centric προσέγγιση σηματοδοτεί μια αλλαγή νοοτροπίας για τους περισσότερους οργανισμούς, δεδομένου ότι πλέον σχεδιάζουν στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης δεδομένων και δημιουργούν εφαρμογές που συνάδουν με αυτές τις στρατηγικές, απλοποιώντας τις διαδικασίες τους. Υπάρχουν διάφορα οφέλη που μπορείτε να αποκομίσετε από μια data-centric προσέγγιση:

- Πρώτα απ' όλα, οι ομάδες πληροφορικής σχεδιάζουν την υποδομή τους με βάση τις απαιτήσεις δεδομένων. Αντιμετωπίζουν τα δεδομένα ως το κεντρικό περιουσιακό στοιχείο που θα διαρκέσει για πάντα, βελτιστοποιώντας τις στρατηγικές διαχείρισης και παροχής δεδομένων. Όλες οι εφαρμογές κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι συνεπείς με αυτές τις στρατηγικές.

- Δεύτερον, μια data-centric υποδομή παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία, καθώς καθιστά εύκολη την κοινή χρήση και τη μετακίνηση δεδομένων. Οι οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να τα μοιράζονται ή να τα παραδίδουν on-demand και σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει την απαραίτητη απόδοση, χωρητικότητα, επεκτασιμότητα και ασφάλεια. Η υποδομή μπορεί να εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του φόρτου εργασίας και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

- Τρίτον, τα μέλη της ομάδας μπορούν εύκολα να έχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις εσωτερικές και εξωτερικές τάσεις, που μπορούν να επηρεάσουν τον οργανισμό τους. Οργανώνοντας και αναλύοντας τα δεδομένα της εταιρείας τους, μπορούν σίγουρα να καταλήξουν σε καλύτερες αποφάσεις.

- Τέλος, η ενδυνάμωση της υποδομής σας για τη βελτιστοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων, επιταχύνει τη συμμόρφωση με νέους και υφιστάμενους κανονισμούς, ενώ παράλληλα οδηγεί σε πιο τεκμηριωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διατήρηση της ακεραιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της φήμης της επιχείρησής σας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των παραγόμενων δεδομένων, είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής που μπορεί να βοηθήσει ριζικά την απόδοση των εργαζομένων και να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών αποφάσεων, έργων και κουλτούρας. Αν θέλετε να μάθετε πώς να υιοθετήσετε μια data-centric αρχιτεκτονική για την επιχείρησή σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας μέσω αυτής της φόρμας.